Pangkat Polisi di Negara Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai ciri jabatan, mulai dari yang paling tinggi sampai rendah. tingkatan Polisi mempunyai julukan serta deretan di tiap susunan pangkat.

Pada 1 Januari 2002, pangkat polisi dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta mengenakan kepangkatan tertentu. Seluruhnya ciri kepangkatan polisi diserahkan pada badan Polri dari Perwira Tinggi sampai Tamtama.

Pangkat Polisi Tingkat Tinggi dan Rendah

pangkat polisi

1. Jenderal Polisi

Pangkat Jenderal Polisi ialah jabatan paling tinggi di kepolisian Republik Indonesia. Lambang yang diserahkan merupakan bintang 4 bercorak kencana, jabatan ini disanding oleh TB 1( TriBrata1) ataupun Kapolri sebagai pimpinan paling tinggi di lembaga kepolisian.

2. Komjenpol( Komisaris Jenderal Polisi)

jabatan Komisaris Jendral Polisi ialah jabatan ke- 2 paling tinggi di kepolisian, serta sejajar dengan Letjen ataupun letnan jendral di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Tanda jabatan yang diserahkan yakni bintang 3 bercorak emas.

3. Irjenpol( Insperktur Jenderal Polisi)

Pangkat Inspektur Jenderal Polisi ialah pangkat paling tinggi no 3 di kepolisian, jabatan Irjenpol sepadan dengan Mayjen ataupun Mayor Jendral di Tentara Nasional Indonesia(TNI). jabatan yang disematkan merupakan bintang 2 corak kencana.

4. Brigjenpol( Brigadir Jendral Polisi)

Jenjang Brigadir Jendral Polisi ialah pangkat paling tinggi ke- 4 di kepolisian RI, pangkat ini memimpin polda dengan kategori B ataupun biro sekelas mabes polri. Ciri jabatan yang diserahkan merupakan bintang satu.

Tingkatan Opsir Menengah:

5. Kombes( Komisaris Besar)

Komisaris besar ialah jabatan paling tinggi ke- 5 di kepolisian ataupun paling tinggi di golongan Perwira Menengah. Ciri pangkat kombes yaitu 3 bunga bersudut 5, ataupun melati 3.

6. AKBP( Ajun Komisaris Besar Polisi)

jabatan AKBP sebanding dengan pangkat Letkol ataupun letnan kolonel di militer. Ciri pangkatnya 2 bunga bersudut 5 ataupun melati 2.

7. KOMPOL( Komisaris Polisi)

jabatan Komisaris Polisi serupa dengan Mayor di Tentara Nasional Indonesia(TNI), lambangnya merupakan melati 1.

Tingkatan Opsir Awal:

8. AKP( Ajun Komisaris Polisi)

Pangkat Ajun Komisaris Polisi merupakan perwira pertama tingkatan 3 Polri, serta sebanding dengan jenjang kapten di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Ciri kepangkatan yang digunakan merupakan 3 balik bercorak emas.

9. IPTU( Inspektur Polisi Satu)

Inspektur Polisi satu merupakan perwira pertama tingkatan 2 Polri, yang sebanding dengan pangkat Lettu ataupun letnan satu di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Ciri dari jabatan IPTU merupakan 2 balok bercorak emas.

10. IPDA( Inspektur Polisi 2)

Pangkat IPDA sebanding dengan letnan 2 di Tentara Nasional Indonesia(TNI), jabatan IPDA ialah pangkat pertama ataupun terendah di Golongan Perwira Awal ataupun PAMA. Ciri pangkat IPDA merupakan satu balok bercorak emas.

Tingkatan Bintara:

11. AIPTU( Ajun Inspektur Polisi Satu)

jabatan AIPTU ialah pangkat paling tinggi di tingkatan Bintara, sebanding dengan jabatan Peltu ataupun Pembantu Letnan satu di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Pangkat AIPTU memiliki ciri kepangkatan 2 buah segitiga bersambung menyamai huruf M bercorak perak.

12. AIPDA( Ajun Inspektur Polisi 2)

Ajun Inspektur Polisi 2, jabatan ini sebanding dengan Pelda ataupun pembantu letnan 2 di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Ciri jabatan ini merupakan 1 buah segitiga bersambung bercorak perak.

13. BRIPKA( Brigadir Polisi Kepala)

Brigadir Polisi Kepala merupakan pangkat paling tinggi dalam deretan pangkat Bintara Polri, pangkat ini sebanding dengan Sersan Mayor di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Ciri pangat BRIPKA merupakan 4 segitiga tertata berwarna perak.

14. Brigpol( Brigadir Polisi)

jabatan Brigadir Polisi, sebanding dengan Sersan Kepala di tentara. Ciri kepangkatan yang digunakan merupakan 3 buah segitiga bersusun berwarna perak.

15. Briptu( Brigadir Polisi Satu)

Brigadir Polisi satu terletak di atas jabatan Brigadir polisi 2 serta di bawah Brigadi polisi, pangkat Briptu sebanding dengan sersan satu di Tentara Nasional Indonesia(TNI). Ciri kepangkatan Briptu merupakan 2 segitiga tersusun yang bercorak perak.

16. Bripda( Brigadir Polisi 2)

jabatan Brigadir Polisi 2 ialah pangkat terendah yang terdapat di tahapan Bintara. jabatan ini sebanding dengan sersan 2, serta memiliki ciri kepangkatan 1 buah segitiga perak.

Tingkatan Tamtama:

17. Abrip( Ajun Brigadir Polisi)

Ajun Brigadir Polisi merupakan Tamtama tingkatan satu Polri. Ciri kepangkatan yang digunakan ialah 3 buah segitiga bercorak merah.

18. Abriptu( Ajun Brigadir Polisi Satu)

Ajun Brigadir Polisi Satu ialah Tamtaman tingkatan satu Polri. Ciri kepangkatan yang digunakan merupakan 2 buah seitiga bercorak merah.

19. Abripda( Ajun Brigadir Polisi 2)

Ajun Brigadir Polisi 2 ialah Tamtama tingkatan satu Polri. Ciri kepangkatan yang digunakan merupakan satu buah segitiga bercorak merah.

20. Bharaka( Bhayangkara Kepala)

Bhayangkara Kepala ialah Tamtama tingkatan satu Polri, serta ciri pangkatnya merupakan 3 buah garis miring bercorak merah.

21. Bharatu( Bhayangkara Satu)

Bhayangkara Satu ialah Tamtama tingkatan satu Polri. Ciri kepangkatan yang digunakan merupakan 2 buah garis miring bercorak merah.

22. Bharada( Bhayangkara 2)

Bhayangkara 2 ialah Tamtama tingkatan satu Polri. Lambang kepangkatan yang digunakan merupakan satu buah garis miring bercorak merah.

Seperti itu tanda pangkat polisi Republik Indonesia mulai dari Pangkat Paling tinggi sampai Pangkat Tamtama ataupun yang terendah.

Berikut merupakan deretan ekspedisi karir dari Bintara:

Brigadir Polisi 2( Bripda), sesudah 4 tahun menjadi
Brigadir Polisi Satu( Briptu), sesudah 4 tahun menjadi
Brigadir, sesudah 4 tahun menjadi
Brigadir Polisi Kepala( Bripka), sesudah 5 tahun menjadi
Ajun Inspektur 2( Aipda), sesudah 2 tahun menjadi
Ajun Inspektur Satu( Aiptu), ialah jabatan paling tinggi di golongan Bintara.
Sedangkan jabatan perwira dibagi 3 golongan, ialah PAMA( Perwira Pertama), PAMEN( Perwira Menengah), serta PATI( Perwira Tinggi).

PAMA terdiri dari:

Inspektur Polisi 2( Ipda), sesudah 3 tahun menjadi
Inspektur Polisi Satu( Iptu), sesudah 6 tahun menjadi
AKP, sesudah 2 tahun menjadi

PAMEN terdiri dari:

Komisaris Polisi( Kompol)
Ajun Komisaris Besar Polisi( AKBP)
Komisaris Besar Polisi( Kombes)

PATI terdiri dari:

Brigadir Jenderal Polisi( Brigjen)
Inspektur Jenderal Polisi( Irjen)
Komisaris Jenderal Polisi( Komjen)

Jenderal Polisi

Perlu diketahui, penambahan jabatan Kompol sampai Jenderal disesuaikan dengan pendidikan, hasil, pangkat, serta hasil assessment.

 

KEPANGKATAN POLRI

pangkat polisi

TarafPangkatPangkat Lama
PERWIRA TINGGIJENDRALJENDRAL
PERWIRA TINGGIKOMJENLETNAN JENDRAL
PERWIRA TINGGIIRJENMAYOR JENDRAL
PERWIRA TINGGIBRIGJENBRIGADIR JENDRAL
PERWIRA MENENGAHKBPKOLONEL
PERWIRA MENENGAHAKBPLETNAN KOLONEL
PERWIRA MENENGAHKOMPOLMAYOR
PERWIRA PERTAMAAKPKAPTEN
PERWIRA PERTAMAIPTULETNAN SATU
PERWIRA PERTAMAIPDALETNAN DUA
BINTARAAIPTUPEMBANTU LETNAN SATU
BINTARAAIPDAPEMBANTU LETNAN DUA
BINTARABRIPKASERSAN MAYOR
BINTARABRIGADIRSERSAN KEPALA
BINTARABRIPTUSERSAN SATU
BINTARABRIPDASERSAN DUA
TAMTAMAABRIPKAKOPRAL KEPALA
TAMTAMAABRIPTUKOPRAL SATU
TAMTAMAABRIPDAKOPRAL DUA
TAMTAMABHARAKABHAYANGKARA KEPALA
TAMTAMABHARATUBHAYANGKARA SATU
TAMTAMABHARADABHAYANGKARA DUA

Dari beberapa informasi tentang Pangkat Polisi, Kita pasti akan mengetahui jabatan polisi yang sudah mengabdi kepada negara bangsa kita, Sekian Terimakasih.

Tinggalkan komentar